طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یخ بسته به انگلیسی یخ بسته یعنی چه

یخ بسته

icebound

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها