طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ید تسلط به انگلیسی ید تسلط یعنی چه

ید تسلط

possession

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها