طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یراق یا ریسمان تابیده به انگلیسی یراق یا ریسمان تابیده یعنی چه

یراق یا ریسمان تابیده

torsade

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها