معنی و ترجمه کلمه یزدان سالارى به انگلیسی یزدان سالارى یعنی چه

یزدان سالارى

theocracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها