طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یزدان گرایانه به انگلیسی یزدان گرایانه یعنی چه

یزدان گرایانه

theistic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها