طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یشم اعلى که در برمه یافت مى شود به انگلیسی یشم اعلى که در برمه یافت مى شود یعنی چه

یشم اعلى که در برمه یافت مى شود

jadeite

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها