معنی و ترجمه کلمه یشم ختایى به انگلیسی یشم ختایى یعنی چه

یشم ختایى

heliotrope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها