طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یعنى به انگلیسی یعنى یعنی چه

یعنى

innuendo
namely
nee
scilicet
to wit
videlicet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها