طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یله رفتن به انگلیسی یله رفتن یعنی چه

یله رفتن

reel
stagger

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها