طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ینى چرى به انگلیسی ینى چرى یعنی چه

ینى چرى

janissary
janizary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها