طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یهودا فرزند یعقوب به انگلیسی یهودا فرزند یعقوب یعنی چه

یهودا فرزند یعقوب

judah

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها