طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یهودا نویسنده رساله یهودا که از رسالات عهد جدید مسیحیان است به انگلیسی یهودا نویسنده رساله یهودا که از رسالات عهد جدید مسیحیان است یعنی چه

یهودا نویسنده رساله یهودا که از رسالات عهد جدید مسیحیان است

jude

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها