معنی و ترجمه کلمه یهودیت به انگلیسی یهودیت یعنی چه

یهودیت

jewry
judaism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها