طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یهودیت به انگلیسی یهودیت یعنی چه

یهودیت

jewry
judaism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها