طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یوتربیوم به انگلیسی یوتربیوم یعنی چه

یوتربیوم

Ytterbium

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها