طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یورتمه آهسته اسب به انگلیسی یورتمه آهسته اسب یعنی چه

یورتمه آهسته اسب

fox trot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها