طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یورتمه روى به انگلیسی یورتمه روى یعنی چه

یورتمه روى

gait
trot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها