طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یورش آوردن به انگلیسی یورش آوردن یعنی چه

یورش آوردن

raid
sally
sortie
storm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها