معنی و ترجمه کلمه یورش برنده به انگلیسی یورش برنده یعنی چه

یورش برنده

raider

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها