معنی و ترجمه کلمه یوزپلنگ درنده آمریکایى به انگلیسی یوزپلنگ درنده آمریکایى یعنی چه

یوزپلنگ درنده آمریکایى

puma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها