طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یکباره فرو ریختن به انگلیسی یکباره فرو ریختن یعنی چه

یکباره فرو ریختن

slump

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها