معنی و ترجمه کلمه یکباره پایین آمدن یا افتادن به انگلیسی یکباره پایین آمدن یا افتادن یعنی چه

یکباره پایین آمدن یا افتادن

slump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها