طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یکدیگر به انگلیسی یکدیگر یعنی چه

یکدیگر

each other
one another

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها