طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یکراست به انگلیسی یکراست یعنی چه

یکراست

directly
smack
straight line
straight off
straight out
straightaway

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها