طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک آدرس 23 بیتى که به یک منبع روى اینترنت اشاره مى کند به انگلیسی یک آدرس 23 بیتى که به یک منبع روى اینترنت اشاره مى کند یعنی چه

یک آدرس 23 بیتى که به یک منبع روى اینترنت اشاره مى کند

ip address

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها