طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک آن به انگلیسی یک آن یعنی چه

یک آن

flash
jiff
jiffy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها