طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک استاندارد که اجازه مى دهد نرم افزارها از داده هاى دیگر نرم افزارها استفاده کنند به انگلیسی یک استاندارد که اجازه مى دهد نرم افزارها از داده هاى دیگر نرم افزارها استفاده کنند یعنی چه

یک استاندارد که اجازه مى دهد نرم افزارها از داده هاى دیگر نرم افزارها استفاده کنند

odbc

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها