طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک بار کامیون به انگلیسی یک بار کامیون یعنی چه

یک بار کامیون

carload

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها