طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک برگچه اى به انگلیسی یک برگچه اى یعنی چه

یک برگچه اى

unifoliate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها