طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک بسته به انگلیسی یک بسته یعنی چه

یک بسته

armful
bagful
pack

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها