طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک بیت شعر به انگلیسی یک بیت شعر یعنی چه

یک بیت شعر

distich

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها