طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جا به انگلیسی یک جا یعنی چه

یک جا

outright

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها