طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جریب آب به انگلیسی یک جریب آب یعنی چه

یک جریب آب

acre foot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها