معنی و ترجمه کلمه یک جریب آب به انگلیسی یک جریب آب یعنی چه

یک جریب آب

acre foot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها