طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جنسى به انگلیسی یک جنسى یعنی چه

یک جنسى

diclinous
unisexual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها