طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جور آفت درختان میوه به انگلیسی یک جور آفت درختان میوه یعنی چه

یک جور آفت درختان میوه

canker

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها