طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جور ترازو به انگلیسی یک جور ترازو یعنی چه

یک جور ترازو

trebuchet
trebucket

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها