طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جور رنگ قرمز به انگلیسی یک جور رنگ قرمز یعنی چه

یک جور رنگ قرمز

magenta

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها