طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جور شیرینى مرکب از قند و شیره و میوه به انگلیسی یک جور شیرینى مرکب از قند و شیره و میوه یعنی چه

یک جور شیرینى مرکب از قند و شیره و میوه

caramel

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها