طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جور پارچه پشت نما که از آن جامه هاى زنانه و پرده درست مى کنند به انگلیسی یک جور پارچه پشت نما که از آن جامه هاى زنانه و پرده درست مى کنند یعنی چه

یک جور پارچه پشت نما که از آن جامه هاى زنانه و پرده درست مى کنند

muslin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها