طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جور چکمه که تا زیر زانو مى رسد به انگلیسی یک جور چکمه که تا زیر زانو مى رسد یعنی چه

یک جور چکمه که تا زیر زانو مى رسد

buskin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها