طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک جور کلاه چهارگوش که کشیشان کلیساى کاتولیک روم بر سر مى گذارند به انگلیسی یک جور کلاه چهارگوش که کشیشان کلیساى کاتولیک روم بر سر مى گذارند یعنی چه

یک جور کلاه چهارگوش که کشیشان کلیساى کاتولیک روم بر سر مى گذارند

biretta

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها