طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک در میانى به انگلیسی یک در میانى یعنی چه

یک در میانى

alternation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها