طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک در میان در دو جهت قرار دادن به انگلیسی یک در میان در دو جهت قرار دادن یعنی چه

یک در میان در دو جهت قرار دادن

cross file

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها