طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک دسته نظامى کمین کرده به انگلیسی یک دسته نظامى کمین کرده یعنی چه

یک دسته نظامى کمین کرده

ambuscade

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها