معنی و ترجمه کلمه یک دستگاه به انگلیسی یک دستگاه یعنی چه

یک دستگاه

team
unit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها