طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک دنده به انگلیسی یک دنده یعنی چه

یک دنده

adamant
dogged
strict

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها