طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک دوازدهمى به انگلیسی یک دوازدهمى یعنی چه

یک دوازدهمى

uncial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها