طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک راهه به انگلیسی یک راهه یعنی چه

یک راهه

one track
one way

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها