معنی و ترجمه کلمه یک رشته ى اتاق به انگلیسی یک رشته ى اتاق یعنی چه

یک رشته ى اتاق

enfilade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها