معنی و ترجمه کلمه یک زوج گوشى تلفن و غیره که به وسیله گیره روى سر ثابت مى شود به انگلیسی یک زوج گوشى تلفن و غیره که به وسیله گیره روى سر ثابت مى شود یعنی چه

یک زوج گوشى تلفن و غیره که به وسیله گیره روى سر ثابت مى شود

head set

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها