معنی و ترجمه کلمه یک سرى صندلى یا پله هاى کوتاه که یکى بالاى دیگرى قرار دارد به انگلیسی یک سرى صندلى یا پله هاى کوتاه که یکى بالاى دیگرى قرار دارد یعنی چه

یک سرى صندلى یا پله هاى کوتاه که یکى بالاى دیگرى قرار دارد

gradin
gradine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها