طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک سرى صندلى یا پله هاى کوتاه که یکى بالاى دیگرى قرار دارد به انگلیسی یک سرى صندلى یا پله هاى کوتاه که یکى بالاى دیگرى قرار دارد یعنی چه

یک سرى صندلى یا پله هاى کوتاه که یکى بالاى دیگرى قرار دارد

gradin
gradine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها